RODO - Wyjadaczki - Odchudzanie | Jadłospisy | Dieta | Porady
Skip to content Skip to footer
Koszyk 0 items - 0 zł 0

RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Dagnę Solarek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna Dagna Solarek, NIP 7262379814, REGON 100967621 z siedzibą w w Łodzi przy ul. Elsnera 19/6, 92-504, dalej ADO:

1. Dane Administratora Danych Osobowych (ADO)

Poradnia Dietetyczna Dagna Solarek, NIP 7262379814, REGON 100967621 z siedzibą w w Łodzi przy ul. Elsnera 19/6, 92-504, kontakt@wyjadaczki.pl

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Prowadzenie konta użytkownika –  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
Sprzedaż produktów i usług – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
Marketing własnych produktów i usług (newsletter) – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
Rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń i praw – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
Nawiązanie kontaktu (formularz kontaktowy) – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

3. Odbiorcy danych osobowych

  • Thecamels.org – w celu przechowywania danych na serwerze,
  • MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego,
  • Google Analytics – w celu śledzenia do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron itd.
  • Paynow – w celu korzystania z procesora płatności, zapewniającego bezpieczeństwo transakcji,
  • Podmioty świadczące na moją rzecz usługi księgowe, prawne i informatyczne,
    banki obsługujące płatności.

4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń oraz przez czas przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
Do czasu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacja z newslettera,
Do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza lub do czasu cofnięcia zgody,
Przez czas funkcjonowania bloga Administratora lub wniesienia sprzeciwu,

6. Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
Prawo do ograniczenia przetwarzania;
Prawo do bycia zapomnianym;
Prawo do sprzeciwu;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie,

7. Podstawa obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

Wyjadaczki.pl © 2024 All Rights Reserved